Νέας γενιάς Συστήματα Παρακολούθησης CCTV

Ασύρματοι και Υβριδικοί Συναγερμού Hikvision

Τα νέα συστήματα CCTV της Hikvision σε Turbo HD Καταγραφικά DVR, Δικτυακούς καταγραφείς NVR και Δικτυακές IP κάμερες, ενσωματώνουν λειτουργίες Deep Learning, VCA Analytics (Video Content Analytics), Acusense και ColorVu (ανάλογα με το μοντέλο).

Με την λειτουργία Target Classification που ενσωματώνει η τεχνολογία Acusense, μας δίνεται η δυνατότητα εξακρίβωσης του στόχου (άνθρωπος ή όχημα), δημιουργεί ξεχωριστά συμβάντα ανάλογα με τον προγραμματισμό, στέλνει Push Notifications στο Κέντρο Λήψως Σημάτων και στο Smartphone, ελαχστοποιεί ψευδούς συναγερμούς και άσκοπες καταγραφές που προκαλούνται από την απλή ανίχνευση κίνησης, και διευκολύνει την αναζήτηση συμβάντων στην αναπαραγωγή των βίντεο.

Συνεργασια με συστήματα Συναγερμού της Hikvison.

Παρέχουν την δυνατότητα ενεργοποίησης της υπηρεσίας Health Monitoring.

Αυτοψία

Επίσκεψη στην εγκατάσταση για αυτοψία του χώρου

Μελέτη

Ανάλυση των αναγκών της εγκτάστασης, επιλογή εξοπλισμού, σχεδιασμός σεναρίου λειτουργίας

Προσφορά

Σύνταξη προσφοράς σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και τις απαιτήσεις του πελάτη

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος παρακολούθησης σύμφωνα με το συμφωνηθέν σενάριο λειτουργίας

Προγραμματισμός

Δημιουργία email και λογαριασμού Hik Connect, συγχρονισμός συσκευών, για απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος από Smartphone

Εκπαίδευση

Επίδειξη λειτουργίας συστήματος καμερών και εκπαίδευση χρήσης

ΚΛΣ

Σύνδεση με Κέντρο Λήψεως Σημάτων για την παρακολούθηση των σημάτων συναγερμού και της κατάσταση του συστήματος

Τεχνική Υποστήριξη

Αλλαγή ρυθμίσεων συστήματος CCTV, ανίχνευση κι επιδιόρθωση βλάβης

Health Monitoring

Δυνατότητα ενεργοποίησης συνδρομητική υπηρεσίας για τον καθημερινό έλεγχο της κατάστασης υγείας του συστήματος

Δικτυακή Κάμερα IP ColorVu HIKVISION

Δικτυακές Κάμερες IP HIKVISION

Κάμερες Παρακολούθησης

Κάμερες turbo HD HIKVISION